اردوها و بازدید
     
اردو
اردو مشهد مقدس 18 لغایت 22 بهمن
 
 

اردو عملی درس آمادگی دفاعی
دانش آموزان دانش وحید در روز چهارشنبه یکم اردیبهشت ماه جهت آموزش در س عملی آمادگی دفاعی به میدان تیر واقع در تیپ آل محمد (ص) اعزام شدند و به سلامت و موفقیت بازگشتند
 

اردو مشهد مقدس
دانش آموزان دانش وحيد از تاريخ داوزدهم لغايت شانزدهم بهمن ماه جهت زيارت حرم امام رئوف حضرت رضا(ع) به 
مشهد مقدس اعزام شدند
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

برگزاری اردو مطالعاتی نوروز
دانش آموزان دبیرستان دانش وحید در ایام نوروز 94 از تاریخ دوم لغایت دوازدهم فروردین ماه در محل دبیرستان برگزار می گردد

اردو ی برون استانی (شمال)
 
اردوی برون استانی از تاریخ 22 لغایت 25 دیماه بمقصد شمال برگزار گردید