سخنان حكیمانه
     
سخنان ماندگار
آنچه شناخت حقیقت عالم ومعرفت خدا را ممکن میسازد..عشق است..که محل آن در دل یا باطن است..
هرگاه عشق ومحبت در دل آدمی زاده قوت گرفت وراسخ شد ودریافت که خلق نیز مظاهر وجود او هستند.
همه را دوست میدارد .ونسبت به همه عشق می‌ورزد.وایمانی .که از این راه در دل پدید می‌آید .
ازهمۀ ایمان های استدلالی واثباتی بهتر است انسان موقعی که به ایمان یقینی برسد.بهترین مخلوق خدا میشود

سخنان ماندگار

نیایش
پروردگارا دانستم که بنده مؤمن و قوی را بیشتر دوست داری ، به ورزش روی آوردم تا بیشتر مورد عنایت تو قرار گیرم و در این راه  مولای متقیان حضرت علی علیه السلام را مقتدای خود میدانم آنگونه که فرمود:   
یا رَب قوّ علی خِدمتکَ جَوارِحی

سخنان ماندگار

سخنان ماندگار

سخنان ماندگار

سخنان ماندگار

سخنان ماندگار

سخنان حکیمانه

كلام الله
ان الذین یحادون الله و رسوله كبتوا كما كبت الذین من قبلهم ( سوره مجادله آیه 5 )
 
ترجمه : بی گمان كسانی كه با خدا و رسولش دشمنی می‌كنند خوار و ذلیل می‌شوند.چنان كه پیشینیان آنها خوار و ذلیل شدند...